Poznaj partnera ColdChain Poland - firmę Leyline : ColdChain Poland

Leyline

Leyline zarządza organizacją przejazdu ciężarówek oraz przewozu towaru przez bramy przedsiębiorstw rolniczych i produkcyjnych, dzięki czemu zwiększa przepustowość oraz wydajność i zadowolenie zarówno pracowników, jak i klientów. 

Leyline w następujący sposób usprawnia obsługę kolejek osób i ładunków:

Interfejs komunikacyjny

Przy użyciu interfejsu Leyline kierowcy i biura logistyczne mogą porozumiewać się w swoich językach.

Biuro logistyczne klienta

Kierowcy

Leyline zapewnia następujące korzyści:

Integracja