Leyline

Leyline zarządza organizacją przejazdu ciężarówek oraz przewozu towaru przez bramy przedsiębiorstw rolniczych i produkcyjnych, dzięki czemu zwiększa przepustowość oraz wydajność i zadowolenie zarówno pracowników, jak i klientów. 

Leyline w następujący sposób usprawnia obsługę kolejek osób i ładunków:

 • zarządza ruchem ładunków przed, podczas i po przybyciu do obiektu logistycznego;
 • zarządza obrotem dokumentów i tworzy fotodokumentację;
 • współpracuje z zewnętrznymi i wewnętrznymi służbami logistycznymi klienta.

Interfejs komunikacyjny

Przy użyciu interfejsu Leyline kierowcy i biura logistyczne mogą porozumiewać się w swoich językach.

Biuro logistyczne klienta

 • ma wgląd we wszystkie dane:
 • rodzaj ładunku, informacje o kierowcy i firmie;
 • czas i harmonogram odpoczynku kierowców;
 • informacje uzyskane z wag, danych laboratoryjnych i zdjęć;
 • ma możliwość zmiany kolejności kierowców lub wezwania konkretnego kierowcy do rozładunku;
 • określa zapisy do kolejki na bazie funkcji Geofence – kierowcy wypełniają formularz na smartfonie i czekają na swoją kolej na wydzielonym parkingu zamiast ustawiać się przy wjeździe na teren obiektu.

Kierowcy

 • wypełniają formularz, podając wszystkie istotne dane w kiosku, na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej;
 • otrzymują powiadomienia, gdy:
 • znajdują się w takiej odległości od biura klienta, że mogą zarejestrować się w kolejce;
 • nadszedł czas ich obsługi;
 • muszą zmienić lokalizację;
 • otrzymają łatwo dostępne instrukcje w aplikacji.

Leyline zapewnia następujące korzyści:

 • Łatwiejsza realizacja procesów
 • Wyższy poziom zadowolenia pracowników
 • Wzrost przepustowości
 • Bardziej pozytywny wizerunek firmy
 • Mniej czasochłonna reorganizacja linii
 • Mniej stresu i niepotrzebnej pracy
 • Szybsza obsługa ładunków
 • Wolny parking na terenie firmy

Integracja

 • Wagi
 • Laboratorium
 • Kamery
 • Czujniki i detektory
 • Bramy
 • CRM
 • Urządzenia inne oraz starsze wersje