Wymóg kooperacji w łańcuchach i sieciach dostaw sprawia, że powstają wielobranżowe systemy organizacji, nadzoru, kontroli i optymalizacji dostaw. Na tej podstawie powstają liczne łańcuchy technologiczne, konieczne dla utrzymania przyjętych parametrów jakościowych. Nie wolno ich przerwać, pomimo skomplikowanej często drogi od „pola do stołu”.

Reputacja wielu firm zależy od ciągłości tych łańcuchów: łańcucha chłodniczego, utrzymania sztucznej atmosfery, łańcucha ciągłego pochłaniania niekorzystnych produktów „pracującej” biochemicznie żywności itd. Spełnienie warunków bakteriologicznych, sanitarnych, chemicznych żywności jest więc efektem wielkiego, wspólnego wysiłku organizacyjno-technologicznego.

Zachowanie chłoniczego łańcucha dostaw

Podstawowym łańcuchem technologicznym w dostawach żywności jest łańcuch chłodniczy (po angielsku nazywany „cold chain – zimny łańcuch”). Chodzi o to, by w drodze na półkę, bez względu na ilość punktów krytycznych: przeładunków, postojów, składowań technicznych itd. nie wyjść poza założony reżim temperaturowy. Jest to pole wielkiego wyścigu technicznego. Właściwa temperatura musi być utrzymywana nie tylko w magazynie, kontenerze, skrzyni załadunkowej, ale i w opakowaniu. Firmy transportowe odgrywają tu kluczową rolę, ale bez powiązania z systemami składowania, cross-dockami, terminalami odbioru, itd. ich wysiłek byłby daremny. To materia wrażliwa i podlegająca stałej ewolucji urządzeń – elastycznych i zautomatyzowanych – zdolnych nie tylko utrzymać, ale i zmieniać reżimy termiczne. Do tego dochodzi ewolucja urządzeń pomiarowych, sprzęganych z licznymi, powiązanymi pojazdami, miejscami składu i załadunku.
Potrzebą numer jeden jest więc wiedza: techniczna, organizacyjna, prawna. To dzięki niej obszary wiejskie, firmy przetwórcze, handlowcy mogą skutecznie odnajdywać swoje nowe szanse na rynkach, często odległych o pół świata. Monitoring sytuacji i wiarygodne oznakowanie poszczególnych partii towarów określi reputację firmy i jej produktu u osoby najważniejszej – u konsumenta.

W 2019 roku wchodzą w życie nowe przepisy prawa wspólnotowego. Unia Europejska postawi na surowe kontrole całego łańcucha żywnościowego; od kontroli upraw i pasz, po kontrolę wymagań weterynaryjnych, zdrowia roślin, ilości pestycydów, dobrostanu zwierząt, zasad oznakowania geograficznego. Dojdzie do tego kolejna rewolucja technologiczno- organizacyjna, zakładająca powszechne użycie sztucznej inteligencji, sieci łączności w ramach internetu urządzeń, interakcyjne systemy informacji i edukacji konsumenckiej i biznesowej. Stanie się to elementem konkurencyjnego przetrwania na rynku i znalezienia odbiorcy, dostawcy, konsumenta naszych produktów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten i inne tematy związane z żywnością, zapraszamy na Targi ColdChain Poland 2019, w dniach 7-9 marca!

Wystawcy poprzednich edycji